Kierunki studiów i formy studiów na które prowadzona jest rekrutacja:

 • Budownictwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)
 • Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (studia stacjonarne)
 • Energetyka (studia stacjonarne, stacjonarne 26+)
 • Filologia angielska (studia stacjonarne, niestacjonarne)
 • Górnictwo i geologia (studia stacjonarne)
 • Informatyka (studia stacjonarne, stacjonarne 26+)
 • Inżynieria środowiska (studia stacjonarne, niestacjonarne)
 • Język rosyjski dla biznesu (studia stacjonarne)
 • Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne, niestacjonarne)
 • Międzynarodowa komunikacja językowa (studia stacjonarne)
 • Pedagogika (studia stacjonarne, stacjonarne 26+)
 • Produkcja i bezpieczeństwo żywności (studia stacjonarne, stacjonarne 26+)
 • Rolnictwo (studia stacjonarne, stacjonarne 26+)
 • Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne)
 • Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)
 • Zarządzanie (studia stacjonarne, niestacjonarne)
 • Zielarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

 

MASZ PYTANIA?

Masz wątpliwości jaki kierunek wybrać, jak przejść przez proces rejestracji na studia, jaki jest terminarz rekrutacji? Napisz - służymy radą i pomocą.

Wypełnij formularz, skontaktuje się z Tobą pracownik uczelni.

Interesuje mnie:

Budownictwo
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
Energetyka
Filologia Angielska
Filologia Polska
Górnictwo i geologia
Informatyka
Inżynieria środowiska
Język rosyjski dla biznesu
Mechanika i budowa maszyn
Międzynarodowa komunikacja językowa
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Produkcja i bezpieczeństwo żywności
Rolnictwo
Towaroznawstwo
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zielarstwo
Proces rejestracji
Studia niestacjonarne
Studia 26+

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Adres email:
Preferowana forma kontaktu:
Telefoniczny
Drogą email
Opisz sprawę która Cię interesuje:

Preferowane pory kontaktu telefonicznego:

 

 

 

Rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na rok akademicki 2016/2017 prowadzona jest na 18 kierunków studiów w formie:

 • stacjonarnej (tradycyjnych bezpłatnych studiów, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku),
 • niestacjonarnej (odpłatne studia, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy),
 • stacjonarnej 26+ (nowa forma studiów bezpłatnych).

 

Studia stacjonarne 26+

Studia stacjonarne 26+ adresowane dla osób pracujących zawodowo lub chcących studiować w godzinach popołudniowych. Są to studia:

 • Bezpłatne, adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, ale także młodszych.
 • Przeznaczone są dla osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje.
 • W któych zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 lub 16.00.
 • Które dają możliwosć studiowania wg indywidualnego toku studiów, a po pierwszym roku studiów w ramach indywidualnego planu studiów.
 • Na których część zajęć realizowana jest metodą e-learningu (kształcenia na odległość).
 • Gdzie możliwe jest uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów w planie studiów.
 • Dajace możliwość występowania o stypendia Rektora, socjalne, specjalne i zapomogi losowe.